Stok Yönetim Sistemi

Stok Yönetim Sistemi

STOK YÖNETİM SİSTEMİ “Stok yönetimi” veya “envanter yönetimi” terimleri, bir şirketin herhangi bir zamanda ne kadar stoku olması gerektiğini belirleme sürecini ifade eder. Etkili bir stok yönetimi, müşteri memnuniyeti ve şirket kârları arasında denge sağlar. Stok yönetimi; müşterilerin alışveriş davranışları veya değişen talepleri, firmanın ekonomik durumu, mevcut sermaye, tedarikçilerle ilişkiler ve depo kapasitesi gibi faktörlerden etkilenebilir. Stok Yönetimi Sisteminden Beklentiler Stok yönetimi; bir işletmenin mevcut ürünlerinin hacmini, çeşitliliğini, fiyatını ve...