Sipariş Operasyonu

Sipariş Operasyonu

https://youtu.be/DWmQNAJ8lZM SİPARİŞ OPERASYONU E-ticarette bir müşteriye satış sürecini oluşturan sipariş operasyonu, birçok dinamik unsurun bir araya geldiği süreçlerdir. Tipik bir müşteri siparişinin bir operasyon çerçevesinde yönetilmesi, bir takım süreçlerin işletilmesi ile mümkün olabilmektedir. E-Ticarette Sipariş Operasyonu Nedir? Sipariş operasyonu, pazarlama stratejilerinin bir parçasıdır. Operasyon sürecinde, ürün yöneticilerinden lojistik yöneticilerine kadar birçok birim aktif olarak yer alır. Nihai hedef, sipariş edilen ürünü, bir dizi operasyon çerçevesinde müşteriye ulaştırmaktır. E-ticaret siteleri üzerinden...