ERP Entegrasyonu

ERP Entegrasyonu

ERP ERP, “Enterprise Resource Planning” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe “Kurumsal Kaynak Planlama” anlamındadır. Ticari kurumların para, iş gücü, malzeme, makine parkı ve sabit kıymetler gibi kaynaklarını planlaması süreçleridir. Tüm firmalar için stratejik bir yönetim aracı olan ERP, çözüm ortaklarını da kapsar. İşbirliği yapılan tedarikçiler, nakliyeciler, gümrükçüler, sigortacılar gibi iş ortaklarının süreçte yeri vardır. Kurumsal bir firmanın sistemlerine ERP’nin entegre edilmesi, koordinasyon içinde eşgüdümlü hareket imkanı verir. Süreçteki bütün paydaşlara ilgilendikleri konuda...