E-Fatura Entegrasyonu

E-Fatura Entegrasyonu

E-Fatura E-fatura, devletteki e-dönüşüm (elektronik dönüşüm) sürecinin bir parçasıdır. Faturaların elektronik ortamda hazırlanmasını ifade eden e-fatura, kâğıda veya matbu evraka basılmaz. Sunucular tarafından alıcı ve satıcı arasında iletilir. Hem geleneksel ticaret hem de e-ticaret yapan bazı firmalar için Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Özellikle e-ticaret firmaları için avantajlar barındıran e-fatura, kurumsal fatura işlemlerinin paylaşılması ve arşivlenmesi için pratik bir e-dönüşüm unsurudur. E-Fatura Tanımı Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura tanımı...