E-Ticaret platformunda olanların bilinmesi gereken sözcüklerden bazıları

E-Ticaret platformunda olanların bilinmesi gereken sözcüklerden bazıları

Açık Artırma (Seller Auction)Açık Anahtar Altyapısı-AAA (Public Key Infrastructure-PKI )Açık Eksiltme (Buyer Auction)Alım Satım Piyasası (Exchange Platform)Aracı Ortam (Intermediary) B2B Kurumlararası Ticaret (Business to Business E-commerce – bysharing.com)Tüketiciden Tüketiciye Ticaret C2C (Consumer to consumer)Dikey E-pazaryeri (Vertical E-marketplace) E-alışveriş Merkezi (E-mall)E-cüzdan (E-wallet) E-dükkan (E-store) E-ihale (E-auction)E-ihracat (online ihracat – bysharing.com ) E-iş (E-business) E-pazaryeri (E-marketplace)E-perakendecilik (E-retailing)E-ticaret (E-commerce)EDI (Electronic Data Interchange) Elektronik Katalog (Electronic Catalog) Elektronik Kimlik (Electronic Identity) Elektronik Para (Electronic Cash) Elektronik...
E-Ticaret Mevzuatı

E-Ticaret Mevzuatı

E-Ticaret Mevzuatı E-ticaret mevzuatı, 8 Mart 1995 tarihli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile başlayıp, 15 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren  “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile devam eden kanun, düzenleme, tebliğ ve yönetmelikleri içerir. Yaklaşık 15 yıl içinde e-ticaretle ilgili 22 farklı kanun, düzenleme, tebliğ ve yönetmelik yürürlüğe girmiştir. E-ticaret mevzuatı, e-ticaretle ilgili yürürlükte olan yasa, yönetmelikleri bütününü ifade eder. Bu yasa...
ETBİS Kayıt

ETBİS Kayıt

https://www.youtube.com/watch?v=_Z4_QQ3sIVc ETBİS Kayıt Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), internet alışverişlerinde e-ticaret işlemlerini kayıt altına almayı, e-ticaret verilerini toplamayı ve doğru e-ticaret politikaları üretmeyi amaçlayan bir platformdur. Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminde Ağustos 2017 tarihinden itibaren bulunan ETBIS, satıcılara ve tüketicilere yeni bir kontrol alanı sunmaktadır. E-ticaret istatistikleri toplanması ve internet üzerinden yapılan kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçları da içeren ETBİS sayesinde, e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır. ETBİS, sisteme kayıt olan...
KVKK GDPR

KVKK GDPR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) Kişisel veri, internet üzerinde işlem yapan kullanıcılara ait verileri ifade eden bir terimdir. Kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişi ile ilgili herhangi bir bilgidir. Örneğin; isimler ve e-posta adresleri kişisel verilerdir. Konum bilgisi, etnik köken, cinsiyet, biyometrik veriler, dini inançlar, web çerezleri ve politik görüşler de kişisel veri olarak değerlendirilir. Üçüncü taraf kişilerin topladığı ve işlediği...
E-Ticarette Başarının ve Başarısızlığın Anahtarları

E-Ticarette Başarının ve Başarısızlığın Anahtarları

E-TİCARETTE BAŞARININ VE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ E-ticaret, dünyadaki nüfuz alanını giderek artırırken, bu pazarda pay almak isteyen girişimciler de yeni başarı hikayeleri yazmak istiyor. Büyük yatırımlarla e-ticaret ekosisteminde kendine yer bulmaya çalışan yatırımcıların başarıları veya başarısızlıkları bazı faktörlerle doğru orantılı olarak gelişiyor. Bir e-ticaret platformu, başarı için bazı temel özelliklere sahip olmalıdır. E-TİCARETTE BAŞARI E-ticaret girişimlerinin hepsinin başarılı olma şansı bulunmuyor. Strateji olmadan ve plansızca e-ticaret girişiminde bulunulması, rekabetin doruklarda yaşandığı...
Sayılarla Dünyada E-Ticaret

Sayılarla Dünyada E-Ticaret

Sayılarla Dünyada E-Ticaret E-ticaret, küresel çapta artan bir ivme sergilerken, etki alanını giderek genişletmektedir. Dünya çapında en popüler çevrimiçi etkinliklerden biri online alışveriştir; ancak e-ticaret kanallarının kullanımı bölgelere göre değişmektedir. Masaüstü bilgisayarlar, dünya genelinde çevrimiçi alışveriş için en çok kullanılan cihazlardır. Mobil cihazlar ve özellikle de akıllı telefonlar ise online alışverişte popülerliğini giderek artırmaktadır. Dünya çapında perakende e-ticaret satışları 2019 yılında 3.53 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. E-perakende gelirlerinin 2022 yılında...
E-Ticaret Temel Kavramlar

E-Ticaret Temel Kavramlar

E-TİCARET TEMEL KAVRAMLAR E-ticaret ekosistemine adım atmak isteyen firmaların temel e-ticaret kavramlarını bilerek yola çıkması birçok fayda sağlar. Yaygın kullanılan e-ticaret terim ve kavramları, bu alandaki işleri kolaylaştırır. E-ticarette sık rastlanan temel kavramlar şunlardır; 1.    Elektronik Ticaret: E-ticaret, mal ve hizmetlerin internet ortamında satılıp alınmasıdır. OECD tarafından “internet üzerinden yapılan ticari işlemler” olarak özetlenen e-ticaret, Türkiye’deki 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da, “fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrimiçi...
E-Ticarete Giriş Eğitimi

E-Ticarete Giriş Eğitimi

E-TİCARETE GİRİŞ“Elektronik ticaret” veya “e-ticaret”, çevrimiçi olarak yapılan ticari işlemleri ifade eden bir terimdir. Basit bir ifadeyle; “internet üzerinden ürün veya hizmet alımı” olarak tanımlanmaktadır. İnternet kullanarak herhangi bir şey satın alınması veya satılması, e-ticaret faaliyetine dahil olmak anlamına gelmektedir. Günümüzde internet kullanan insanların birçoğu bir şekilde e-ticaret aracılığı ile alışveriş yapmaktadır. İlk e-ticaret, 1970’li yıllarda yapılmıştır. The Guardian gazetesinde yer alan bir habere göre, Stanford Üniversitesi'ndeki öğrencileri, Arpanet hesapları...