Sayılarla Dünyada E-Ticaret

E-ticaret, küresel çapta artan bir ivme sergilerken, etki alanını giderek genişletmektedir. Dünya çapında en popüler çevrimiçi etkinliklerden biri online alışveriştir; ancak e-ticaret kanallarının kullanımı bölgelere göre değişmektedir. Masaüstü bilgisayarlar, dünya genelinde çevrimiçi alışveriş için en çok kullanılan cihazlardır. Mobil cihazlar ve özellikle de akıllı telefonlar ise online alışverişte popülerliğini giderek artırmaktadır.

Dünya çapında perakende e-ticaret satışları 2019 yılında 3.53 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. E-perakende gelirlerinin 2022 yılında 6.54 trilyon ABD dolarına yükselmesi öngörülmektedir. Global e-perakendeci 3 mağazanın 2017 yılı geliri yaklaşık 100 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılında Çin’deki bütün perakende satışların yüzde 19’u internet üzerinden gerçekleşmiştir. Japonya’da ise bu oran sadece yüzde 6,7 olmuştur.

2014 – 2019 yılları arasında dünya çapındaki perakende e-ticaret satışları rakamları şöyledir;

·         2014 – 1.336 trilyon dolar

·         2015 – 1.548 trilyon dolar

·         2016 – 1.845 trilyon dolar

·         2017 – 2.382 trilyon dolar

·         2018 – 2.982 trilyon dolar

·         2019 – 3.535 trilyon dolar

2020 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışlarının 4.206 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakamın 2021 yılında 4.927 trilyon dolar, 2022 yılında 5.695 trilyon dolar ve 2023’te 6.542 trilyon dolar olacağı öngörülmektedir.

B2C ve B2B Rakamları

B2C e-ticaret pazarında Çin ve ABD lider ülke olmaya devam etmektedir. 2018 yılında 634 milyar dolarlık B2C e-ticaret pazar büyüklüğü ile ilk sırada Çin yer almıştır. ABD ise, bu pazardaki 504 milyar dolarlık satışla Çin’i takip etmiştir. Japonya 123 milyar dolar, Birleşik Krallık 86 milyar dolar, Almanya ise 70 milyar dolarlık B2C e-ticaret pazarı geliri elde etmiştir.

Sınır ötesi e-ticaret, 2016 yılında küresel çapta 401 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 2020 yılında bu pazarın 994 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Dünyada B2B e-ticaret hacmi ise, yaklaşık 10 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu rakam, B2C e-ticaretin 5 katına tekabül etmektedir. Gelişmiş ülkelerde toplam perakende satışlar içinde online perakende satışların oranı yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran yüzde 5,9 olmuştur.

Dünyada Sınır Ötesi E-Ticaret Davranışları

Bazı ülkelerdeki sınır ötesi e-ticaret davranışları da şöyledir;

·         B2C lideri Çin, sınır ötesi ithalat ürünlerinin %42’sini Japonya’dan, %14’ünü Amerika’dan, %12’sini Hong Kong’dan temin etmektedir.

·         ABD’deki tüketicilerin %57’si Çin’den, %10’u İngiltere’den, %6’sı Kanada’dan ürün satın salmaktadır.

·         Rusya’daki tüketicilerin %83’ü Çin’den, %5’i ABD’den, %2’si Almanya’dan ürün satın almaktadır.

·         İngiltere’deki tüketicilerin %50’si Çin’den, %19’u ABD’den ve %7’si Almanya’dan ürün satın almaktadır.

Dünya genelinde kullanıcıların yoğun olarak işlem gerçekleştirdiği kategorilerin başında giyim, ayakkabı, tüketici elektroniği, güzellik ve bakım gelmektedir. Bu kategoriler, toplam sınır ötesi e-ticaret içinde %60’a yakın paya sahiptir.

En çok işlem gerçekleştirilen kategori sıralaması şunlar;

·         Giyim ve ayakkabı: %31

·         Tüketici elektroniği: %21

·         Güzellik ve bakım: %17

·         Aksesuar ve saat: %11

·         Spor ve hobi: %10

·         Kitap, müzik, medya: %10

·         Oyuncak %9

·         Ev aletleri: %8

Dünyada E-Ticaret İle İlgili Bazı Veriler

·         Dünyada toplam 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısı vardır. Online alışveriş yapanların sayısı ise 2,8 milyar kişidir.

·         ABD nüfusunun %65’i, Çin nüfusunun %46’sı, Birleşik Krallık nüfusunun %73’ü, Japonya nüfusunun %59’u, Almanya nüfusunun %70’i ve Türkiye nüfusunun %49’u online alışveriş yapmaktadır.

·         Dünya genelinde 15 yaş üstü toplam nüfusun yaklaşık %68,5”i banka hesabına sahiptir. Bu nüfusun %52’si ise dijital ödeme yöntemleri kullanmaktadır.

·         WorldPay Global Payment Report tarafından online alışveriş yapılan 36 ülkede araştırmada 140 farklı online ödeme yöntemi kullanıldığı belirlenmiştir.

·         2016 yılında sınır ötesi e-ticaret pazarı küresel çapta yaklaşık 401 milyar ABD Doları değerinde hacim yaratmıştır. 2020 yılında bu hacmin 994 milyar ABD Dolarına ulaşması öngörülmektedir.

·         Avrupa’da sınır ötesi e-ticaret gelirleri 2018 yılında 137 milyar avro değerine ulaşmıştır. Bu değer, 2017 yılına göre %13,2 oranında artış göstermiştir.

·         Avrupa’daki toplam online satışlar içinde sınır ötesi satışların oranı %22,8’dir.

·         2018 yılında Avrupa’da sınır ötesi ticarette seyahat kategorisi hariç 95 milyar avro değere ulaşılmıştır. Bu miktarın %55’ini Avrupa Birliği içerisindeki perakendeciler oluşturmuştur. Diğer %45’lik pay ise AB dışındaki oyunculara aittir.

·         Avrupalı tüketicilerin %23,6’sı sınır ötesi e-ticareti avantajlı bulmaktadır.

Kaynak: TÜSİAD E-Ticaret Raporu 2019

https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-dunyada-e-ticaret-21

SAYILARLA TÜRKİYE’DE E-TİCARET

Türkiye’de e-ticaret hacmi büyüme trendini sürdürmektedir. En dinamik sektörler arasında yer alan e-ticaret, önlenemez bir hızla büyümekte ve genişlemektedir. Her alanda dijital dönüşüm yaşanan Türkiye’de, kamu ve büyük işletmeler ile birlikte KOBİ’ler, toplum ve bireyler de bu kaçınılmaz dönüşüme ister istemez dahil olmaktadır. Tüketiciler, hayatlarını kolaylaştıracak yeni teknolojilere ve dijital araçlara yönelmektedir.

Bu sebeple KOBİ’ler ve şirketler teknolojik devrime ayak uydurabilmek için dijital dönüşüme daha çok önem vermektedir. Bunun için yeni iş modelleri ile satışlarını artırmanın yollarını aramaktadırlar. Her sektörün ve e-ticarette yer alan her tarafın dijital dönüşüm dinamiklerini dikkate alarak e-ticaretin büyümesine katkı sağlaması gerekmektedir.

Türkiye’de e-ticaret, özellikle perakende, teknoloji ve turizm sektörlerinin büyümesine katkı sağlamaktadır. Teknolojik yeniliklere son derece açık ve dinamik bir kullanıcı profiline sahip olan Türkiye’de önümüzdeki yıllarda e-ticaret sektörünün daha da yüksek bir pay alacağı öngörülmektedir. E-ticaretin gelişiminde mobil internet ve mobil uygulamalar başat rol oynamaktadır.

Türkiye’de E-Ticaret Rakamları

Türkiye e-ticaret pazarında en büyük pay, özellikle ilk 10 büyük alışveriş sitesine aittir. Bu büyük e-ticaret sitelerinin trafik, alışverişin tekrarlanma oranı ve sepet performansları, küçük e-ticaret sitelerine göre her geçen yıl artmaktadır.

Kaynak: TÜSİAD, E-ticaret E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar, 2019

TÜSİAD raporuna göre Türkiye’de e-ticaretle ilgili son yıllara ait veriler şöyle;

 • ·         2018 yılında 59,9 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %42 büyüme kaydetti.
 • ·         Son 5 yılda ilk 10 alışveriş sitesinin pazar payı %40’tan %53 seviyelerine yükseldi.
 • ·         2014-2018 yılları arasında e-ticaret sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı %33 oldu.
 • ·         Türkiye’de toplam perakende pazarı içinde e-ticaretin oranı 2017 yılında %4,1 olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise %5,3 oldu. Bu oran, diğer gelişmekte olan ülkelerin e-ticaret ortalamasının altında gerçekleşti.
 • ·         Toplam perakende satışlarında e-ticaret oranı ortalaması gelişmiş ülkelerde %11,1, gelişmekte olan ülkelerde ise %5,9 oldu.
 • ·         2018 yılında tatil ve seyahat sektörlerinde e-ticaret satışları bir önceki yıla göre %54 oranında büyüyerek, 22,9 milyar TL oldu.

Kaynak: TÜSİAD, E-ticaret E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar, 2019

 • ·         2018’de sadece online perakende pazarı %41 büyüdü ve 20,8 milyar TL’ye yükseldi.
 • ·         Çok kanallı online perakende pazarı %30 oranında büyüyerek 10,7 milyar TL oldu.
 • ·         2018 yılında internet kullanım oranı %48,6’dan %51,2’ye yükseldi.
 • ·       BKM tarafından yayımlanan 2018 yılsonu değerlendirme raporuna göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı 2016 yılından bu yana 8,1 milyon adet artmıştır.

·         BKM verilerine göre, 2018 yılında toplam 1 milyon 882 bin adet banka kartı ile alışveriş gerçekleştirilmiştir. Bu rakam, bir önceki yıla göre 412 bin adet artış göstermiştir.

Türkiye’de E-Ticaret Davranışları

 • ·         Türkiye’de online perakende e-ticaret sitelerini tüketici ziyaretlerinin %70’ten fazlası mobil kanallardan gelmektedir.
 • ·         E-ticaret cirosunun %60’tan fazlası mobil cihazlar üzerinden gerçekleşmektedir.
 • ·         Türk tüketiciler, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerine büyük önem vermektedir.

Kaynak: TÜSİAD, E-ticaret E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar, 2019

 • ·         Türk tüketiciler arasında sosyal medyadan ürün inceleme ve satın alma eğilimi giderek artmaktadır.
 • ·         E-ticaret sitelerini ziyaret eden tüketiciler en çok giyim, elektronik, yemek siparişi, seyahat, konaklama ve kitap kategorilerinde işlem yapmaktadır.

Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracat Hakkında Bazı Veriler

 • ·         Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminde satıcıların depolama, lojistik ve ödeme gibi başlıklarda yatırımlarına devam etmesi gerekmektedir.
 • ·         Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki potansiyel gücünün ticari karşılığı oldukça yüksektir.
 • ·         Türkiye’deki kişi başına düşen kredi kartı sayısı 2,2 adettir. 2018 yılında kredi kartı sayısı, bir önceki yola göre %6 oranında artmıştır ve 66,3 milyon adede yükselmiştir.

Kaynak: TÜSİAD, E-ticaret E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar, 2019

 • ·      2018 yılında banka kartı sayısı 146,3 milyon adede ulaşmıştır.
 • ·   2018 yılında ticari kartlarla gerçekleştirilen işlemlerin sayısının toplam harcamalar içindeki payı %25 seviyelerine yükselmiştir.
 • · Türkiye’de İyzico ve MasterCard gibi kart saklama çözümlerinin kullanımı artış göstermektedir.
 • ·     Dünyada hızla yaygınlaşan online ödeme yöntemi dijital cüzdanların kullanımı Türkiye’de istenen seviyede değildir.
 • ·  Türkiye, Lojistik Performans Endeksinde (LPI) 2018 yılında 3,15 puanla 47. sırada yer almıştır.
 • ·  LPI skorlamasında Türkiye’nin en düşük puanı 2,71 ile “gümrük ve sınır geçiş işlemlerinin etkinliği” alanıdır. En yüksek puanlı başlı da 3,63 puan ile “sevkiyatların alıcıya zamanında ulaşması”dır.
 • ·         Şirketler, sosyal medyayı, marka bilinirliklerinin arttırılması ve sahip oldukları ürünlerin ön plana çıkarılması için kullanmaktadır.
 • ·         Türkiye’de faaliyet gösteren 3,1 milyon işletmenin %55’i yani 1,7 milyon işletme; Facebook, Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger kullanmaktadır.
 • ·      Türkiye’den 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında en çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülke sırasıyla şunlardır;  ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya.
 • ·         E-ihracat ürün gruplarında ilk sırayı alan kategoriler sırasıyla şunlardır; giyim, aksesuar, mücevher, ayakkabı, halı, bitkisel ürünler, yedek parça, vs.
 • ·         Türkiye’de en çok online alışveriş yapılan bölgeler sırasıyla şunlardır; Marmara Bölgesi %55,5, İç Anadolu Bölgesi %16,4, Ege Bölgesi %12,2.

KAYNAK

TÜSİAD E-Ticaret Raporu – 2019

https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-turkiyede-e-ticaret-22

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir