Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin Belirlenmesi

E-ticaret ekosisteminde gelişen ve yaygınlaşan uygulamalar ve trendler, e-ihracata da ışık tutmaktadır. Tüketiciler artık sınır ötesi e-ticarete daha fazla yönelmektedir. Müşteri potansiyelini artırmak isteyen şirketler için en büyük e-ticaret alternatifi olan e-ihracat, her ölçekteki şirket için pazar çeşitliliği sağlamaktadır. Sadece şirketler değil, bireysel girişimcilere de yurt dışı pazarlara erişim ve müşteri kitlesi bulma imkanı veren e-ihracata başlamak veya başarılı olmak için mevcut durumun analizine ve eksikliklerin belirlenmesine ihtiyaç vardır.

 Mevcut Durum Analizi

E-ihracat yapmak isteyen kurumsal ve bireysel girişimlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu girişimler, mevcut durumun analizi ile işe başlayabilmektedir. E-ihracatın sadece lojistik veya ürün kargolama süreci olduğunu düşünenler, girişimlerinde hayal kırıklığı yaşayabilmektedir. Bu sebeple e-ihracatın çok geniş bir yelpazede ele alınması gerekmektedir. Hedef pazarı, zamanı ve müşteriyi kaybetmemek için e-ihracatın kurallarına uymak zorunludur. Bunun için de mevcut durum içinde detaylı bir fizibilite hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

Mevcut durum analizi, bir anlamda e-ihracata hazırlık aşamasıdır. Bu konuda şu değerlendirmeler yapılmalıdır;

 • ·         Firmanın mevcut finansal durumunun e-ihracata uygunluğu etraflıca ele alınmalıdır.
 • ·         E-ticaret ekibinin e-ihracat konusundaki tecrübesi, yeterliliği değerlendirilmelidir.
 • ·         Ürünlerin yurt dışındaki hedef pazara ne kadar hitap ettiği konusunda ayrıntılı çalışma yapılmalıdır.
 • ·         E-ihracata en uygun ürün veya ürünler tespit edilmeli; bu yönde fizibilite çalışması yapılmalıdır.
 • ·         Şirketin iç pazardaki başarılı yönleri dış pazardaki hedeflerle bağdaştırılmalıdır.
 • ·         E-ihracat pazarında “neyin, kime, nasıl, ne kadar, ne zaman satılacağı” sorularının cevapları verilmelidir.
 • ·         Mevcut durumun satış sonrası süreçler için yeterliliği analiz edilmelidir.
 • ·         Kısa ve uzun vadeli hedeflere göre şirketin e-ihracat hedef pazarındaki rekabet gücü ve büyüme potansiyeli ele alınmalıdır.
 • ·         E-ihracat departmanı kurulmalı; bu departmandaki iş gücü e-ihracat uzmanlarından seçilmelidir.
 • ·         İlgili departmanların yapılandırılmasında görev ve sorumluluklar e-ihracat amacına yönelik planlanmalıdır.
 • ·         E-ihracat personelinin yabancı dil bilgileri yeterli olmalı; değilse geliştirilmelidir.
 • ·         Satış yapılacak hedef pazarı tanımak için gerekli çalışmalar veya seyahatler yapılmalıdır.

Eksikliklerin Belirlenmesi

E-ihracat için öncelikler arasında hedef ülkede pazar araştırması yapılması vardır. Ancak bundan önce eksikliklerin belirlenmesi gerekir.

Eksikliklerin belirlenmesi sürecinde şu hususlara dikkat edilmelidir;

 • ·         E-ihracat için yasal düzenlemelere göre başvurular yapılmalı ve belgeler alınmalıdır.
 • ·         E-ihracat için kullanılacak web sitesinin tasarımı, hedef pazardaki ihtiyaçlara ve gereksinimlere uygun olarak yapılmalıdır.
 • ·         Web sitesi tasarımında lokalizasyona (yerelleştirme) dikkat edilmelidir.
 • ·         Satış süreçlerine ilişkin uygulamalar ve araçlar temin edilmelidir.
 • ·         Lojistik süreçleri değerlendirilmelidir.
 • ·         E-ihracat için devlet teşvikleri destekleri araştırılmalı; uygun olanlara başvuru yapılmalıdır.
 • ·         Gümrükleme vergi muafiyetleri değerlendirilmelidir.
 • ·         Gümrükleme ve konsolidasyon imkanları araştırılmalıdır.
 • ·         Şirketin bulunduğu ülke ile hedef pazar arasında yapılan ticaret ve gümrük anlaşmaları araştırılmalıdır.
 • ·         E-ihracat operasyon hazırlıkları kontrol edilmelidir.
 • ·         E-ihracat iş süreçleri gözden geçirilmelidir.
 • ·         Hedef pazarda satış öncesi ve satış sonrası operasyon maliyetleri hesaplanmalıdır.
 • ·         Uçtan uca hizmet alma imkanları değerlendirilmelidir.
 • ·         Gerekli belgelerin tercümesi yaptırılmalıdır.

E-ihracatta başarılı olmak için detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Mevcut durumun analizi ve eksikliklerin belirlenmesi, bu fizibilite çalışmasının bir parçasıdır. Bu çerçevede firmaların e-ihracata başlamadan önce hazırlık aşamasına büyük bir önem vermesi gerekir.

E-İhracata Başlarken

Mevcut durum analizi ve eksikliklerin belirlenmesinin ardından dikkat edilecek hususlar da şunlardır;

Resmi prosedürler: E-ihracat için vergi mükellefi olmak gerekir. Bu sebeple e-ihracatın resmi prosedürleri yerine getirilmelidir. Örneğin; gümrük dosya kaydı açılmalı; bedelli EGTB oluşturulmalıdır.

Resmi satış faturası: E-ihracatta resmi satış faturası zorunluluğu bulunmaktadır. Faturalar Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanmalıdır.

Banka anlaşması: Satışlardan dolayı alınacak ödemeler için bir banka ile anlaşılmalıdır.

Ürün veya hizmetler: E-ihracat ile satış yapılacak ürün veya hizmetler belirlenmelidir. Bunun için gerekli maliyet analizleri ve kâr oranları değerlendirilmelidir. Ürünlerin hedef pazarda yasak olmamasına dikkat edilmelidir. Sağlık ve gıda ürünleri için gerekli şartların karşılanması gerekir.

Satış kanalı: E-ihracat için kullanılacak satış kanalı olan online mağazanın bütün detayları ile ele alınması gerekir. Alternatif olarak sosyal medya satış kanalları da değerlendirilebilir.

Lojistik: Depo, stok, gümrükleme ve teslimat gibi lojistik süreçleri etraflıca ele alınmalıdır.

Müşteri hizmetleri: Satış öncesi ve sonrası yerel dilde müşteri hizmetleri oluşturulmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir