PAZARYERİ EVRAK SÜREÇLERİ

E-ticaret yapmak isteyen firmalar, online pazaryerlerinde mağaza açarak ürünlerini satabilir. Pazaryerlerinde mağaza açmak veya satış yapmak için bir takım evrak süreçleri gerekir.

Türkiye’nin önde gelen pazaryerleri, sundukları imkanlarla e-ticarete yeni bir anlayış getirmiştir. Çok büyük bir müşteri kitlesi bulunan pazaryerleri, e-ticaret yapmak isteyen küçük ve orta büyüklükteki firmaların ilgisini çekmektedir. Online pazaryerleri, firmalara çok farklı yerlerden müşteri sağlarken, müşteriler de kaliteli ürünü daha uygun fiyata alma fırsatı bulur. Ayrıca, kupon veya hediye çekleri ile de alışveriş yaptıkça para kazandırması tercih sebeplerinin başında gelir.

Yoğun tüketici kitlesi sirkülasyonunun yaşandığı online pazaryerleri, birçok işletmenin iştahını kabartmaktadır. Şahıs şirketleri ile birlikte adi ortaklık veya sermaye şirketleri ve esnaflar da pazaryerlerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için bu platformları kullanmaktadır. Pazaryerlerinde mağaza açabilmek için bazı evrakların ibraz edilmesi gerekiyor.

Pazaryerlerinin Firmalardan Talep Ettiği Evraklar

Online pazaryerleri, platformları üzerinden satış yapmak üzere mağaza açma talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden bazı evraklar talep etmektedir. Evraklar, ilgili pazaryerinin mağaza kayıt sistemine yüklenmelidir. Pazaryerlerinin evrak kayıt süreçleri farklılık gösterebilmektedir. Ancak istenen evraklar büyük oranda benzerdir.

Pazaryerleri, işletmelerden istedikleri evrakları resmi işlemler için kullanmaktadır. Evrakların kontrolünün ardından evraklarda herhangi bir eksik tespit edilirse pazaryeri, evrak güncellemesi talep edebilmektedir. Evrakların dijital olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için istenen evrakların bilgisayar ortamına aktarılması gerekir.

Evraklar eksiksiz olarak doldurulup, mağaza kayıt paneline yüklendikten sonra pazaryerinin ilgili birimleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu herhangi bir eksik yoksa mağaza evrak süreci tamamlanır ve pazaryerinde ürün kategorisine göre mağaza açılır.

Pazaryerlerinde mağaza açmak için şirket türüne göre istenen evraklar şunlardır;

Şahıs şirketleri:

 • ·         Son 1 yıl içinde alınmış vergi levhası
 • ·         İmza sirküleri
 • ·         Şirket sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ·         Çalışma mali şart ve prensipleri anlaşması
 • ·         Pazaryeri ile yapılan satıcı sözleşmesi

Sermaye şirketleri:

 • ·         Son 1 yıl içinde alınmış vergi levhası
 • ·         Son 6 aylık güncel faaliyet belgesi
 • ·         İmza sirküleri
 • ·         Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
 • ·         Adi ortaklıklar için ortaklık sözleşmesi
 • ·         Çalışma mali şart ve prensipleri anlaşması
 • ·         Pazaryeri ile yapılan satıcı sözleşmesi

Pazaryerleri Hakkında Evraklarla İlgili Kanuni Yükümlülükler (*)

Pazaryerlerinde satış yapmak isteyen firmaların kanunen sorumlu oldukları usul ve esaslar, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Buna göre, kanunda “hizmet sağlayıcı” olarak ifade edilen kişi ya da kuruluşlar, “doğrudan e-ticaret faaliyetinde bulunanla kişi ya da kuruluşlar”dır. “Aracı hizmet sağlayıcıları” ise, pazaryeri iş modelinde faaliyet gösteren kuruluşlardır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, e-ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu alandaki ilk düzenleme olan kanun, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna istinaden; 26 Ağustos 2015 tarihinde “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Anılan kanun ve yönetmelik, “e-ticaret ortamın gerçekleştirilen mal veya hizmetlere ilişkin internet üzerinden yapılan sözleşme ve siparişler, ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken kurallar ve e-ticaret işletmelerine ilişkin hususları” düzenler.

Bu mevzuat çerçevesinde pazaryerleri platformlarını ve pazaryerlerinde satış yapmak isteyen firmaların ibraz etmesi gereken evraklarla ilgili bazı hususlar şunlardır;

 • ·         Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcının, e-ticaret faaliyetine başlamadan önce, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda bulundurması gereken bilgiler şunlardır; ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri; tebligata elverişli KEP adresi; esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası; merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
 • ·         Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda bulundurması gereken bilgiler şunlardır; adı ve soyadı; ikametgâhının bulunduğu il; merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
 • ·         Aracı hizmet sağlayıcı (e-ticaret pazaryeri) üzerinden satış yapanların Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/evrak-surecleri-69

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir